Kynningsrud fundamenterer for nytt konserthus i Stavanger

Kynningsrud Fundamentering har fått i oppdrag å sette stålkjerner til det nye konserthuset i Stavanger, som bygges av selskapet Nytt konserthus i Stavanger IKS.

Nytt konserthus i Stavanger IKS er et interkommunalt selskap med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune som eiere.

I desember 2008 ble grunnsteinen for nytt konserthus lagt av ordfører Leif Johan Sevland. Det nye konserthuset skal stå klart sent i 2011. Huset vil trenge en innkjøringsperiode på om lag et halvt år, slik at den ordinære konsertsesongen vil starte høsten 2012. (Kilde: Stavanger kommune)

Vårt oppdrag
Vi skal fundamentere 6.660 lm stålkjernepeler og beregnet oppstart er i mars. Vår oppdragsgiver er T. Stangeland Maskin AS

Leave A Comment