Kynningsrud Fundamentering har spuntet for Fredrikstads dypeste kjeller

Gressvikbrygga i Fredrikstad skal det bygges nytt forretnings- og boligbygg. Det skal være to etasjer med parkering i kjelleren.

Vårt oppdrag har vært å ramme ca. 3.400 m2 spunt slik at byens største hull kunne graves ut. Fra gata er det sju meter ned til bunnen av kjelleren. Det tok to måneder å grave ut kjelleren og det er kjørt vekk ca. 20.000 kubikkmeter masse. Spunten går 20 meter ned i bakken og den er så tett at vannet fra elven holdes ute. Som midlertidig avstiving er det brukt store stålrør. Det er 50 til 60 meter ned til fjell. Det er derfor valgt en teknisk løsning med å sette bygget på flåte i stedet for å pele til fjell.

Vår oppdragsgiver
Vår oppdragsgiver er Backe Østfold AS som bygger for Ryen Eiendom. Bygget skal stå ferdig i juni 2010. For Kynningsrud Fundamentering AS er kontrakten på ca. 9 millioner.

Vårt oppdrag sluttføres i disse dager.

Leave A Comment