Kynningsrud Prefab levererar till Lidköpings Arena

Vi närmer oss slutet på leveranserna till Lidköpings Arena som är Villa Lidköping BK:s hemmaplan.

Projektet har haft en mycket komprimerad tidsplan vilket har medfört högt ställda krav på vår kompetens i organisationen. Vi har trots de korta ledtiderna uppfyllt de krav och problem som ställts framför oss utan att tumma på de leveranstider som beställaren krävt av oss. De är nöjda med den levererade kvalitén och vår förmåga att hålla tiderna för leveranser, vilket har haft en väsentlig betydelse för projektets genomförande.

Leverans
Vi har levererat ca: 3.800 m2 HD/f-265, ca: 1.400 m2 läktarelement, massiva väggar ca: 439 m2 samt pelare i betong. Den totala vikten på levererade element uppgår till ca: 3.065 ton till idag. Integra har haft uppdraget för totalstabiliteten och att samordna konstruktion mellan smide och Kynningsrud Prefab AB. Vi går nu vidare med nya utmaningar när vi i dagsläget monterar en arena i Kungälv.

Leave A Comment