Mattsongruppen köper del av Kasen av Kynningsrud

Parterna är nu överens om villkoren vilket betyder att Mattssongruppen övertar det köpta området den 27:e April 2009.

Köpet gäller byggnaderna 53, 60, 61 och 62 samt tillhörande markområden ned mot vattnet.  I båda företagens strategi ligger att utveckla hela området till en levande och attraktiv företagspark. Vi ser fram emot ett levande Kasenområde som alla i Uddevalla kommer att glädjas åt.

Leave A Comment