Kynningsrud Fundamentering AS tilbake i Bjørvika – operakvarteret

For noen år siden hadde Kynningsrud Fundamentering AS en stor jobb i Bjørvika med å fundamentere for den Norske Opera. Nå er vi tilbake for å gjøre en stor jobb på en av nabotomtene.

Det skal bygges nytt hovedkontor til DnB NOR. Bygget består av tre bygninger på inntil 17 etasjer, bygget på tre adskilte tomtestriper. Bygningene forbindes under bakkeplan i plan 0 som har et samlet areal på ca 10 000 m2 og skal romme møteromssenter, kantine og en rekke fellesfunksjoner. De tre byggene til sammen vil romme ca. 80 000 m2.

I samarbeid med Hallingdal Bergboring AS skal Kynningsrud Fundamentering AS starte fundamenteringsarbeidene i disse dager og det kommer til å pågå i ca. 1 år. Vårt oppdrag blir å sette ca. 500 stk stålkjernepeler og ca.150 stk. borede pilarer i store dimensjoner. Dette er en stor jobb for oss.

Vår oppdragsgiver
Tomteområdet fra Oslo Atrium og østover mot Middelalderparken har tidligere tilhørt NSB Eiendom, nå ROM Eiendom AS. Oslo S Utvikling AS er et utviklingsselskap stiftet med det formål å bygge ut eiendommene. OSU er eiet av Entra Eiendom AS, Linstow Eiendom AS og ROM Eiendom AS. Tomteområdet omfatter ca. 30 mål, og kan utbygges med ca. 200 000 m2 fordelt på en rekke delprosjekter.

Leave A Comment