Kynningsrud Prefab AB är numera den första CE-märkta prefabfabriken i Sverige

Kynningsrud Prefab har stort ansvar som producent och leverantör av stommar av betong.

För att bedriva den verksamhet som Kynningsrud Prefab gör med att tillverka och leverera stommar av betong krävs på många håll att man som organisation är ansluten till Betong-, Ballast- och Cementföreningen, BBC. Med detta följer ett stort ansvar att vi som producent håller oss uppdaterade om vilka regler och krav som finns på marknaden, att vi tillverkar betongmassa, betongprodukter med rätt beståndsdelar där krav är ställda på i div. standarder.

Det hela kan liknas vid en bilbesiktning
Varje år utförs minst två besiktningar där en representant från BBC kommer och utför kontroll av fabriken. Det hela kan liknas vid en bilbesiktning – får man anmärkningar som inte åtgärdas får man också i vissa fall ”körförbud”. Vid den senaste besiktningen hade fabriken inga anmärkningar! Det har inte hänt någon sedan fabriken anslöt sig till BBC, som vi nu varit nu i cirka tio år, och detta skall verkligen alla berörda ta till sig. Jag vågar påstå att vårt sinne för ordning och reda har höjts till en betydligt högre nivå än vad den någonsin varit, men det är ingen nivå som vi ska ligga kvar på- vi ska alltid sträva för att bli bättre!

Vilka produkter gäller det och vad innebär CE-märket?
Märkningen gäller våra produkter Håldäck, Pelare, Balkar och TT-plattor och vad det innebär är som all annan CE-märkning inom EU, man vill ”samla alla producenter under ett och samma tak” för att säkerställa att alla tillverkar samma produkter efter samma principer. Alla skall med andra ord tillverka efter samma standard. Fördelarna detta ger oss är givetvis att vi stärker vår konkurrenskraft gentemot våra konkurrenter och en liten fjäder i hatten är faktiskt att vi, enligt BBC, är först i Sverige som lyckats bli godkända för dessa produkter. Vi har en väldigt stor fördel av att arbeta i båda länderna, Sverige och Norge, därför att det har tidigt tvingat oss till att hålla oss ständigt ajour med vad som gäller på marknaden. Det är till och med så att andra producenter ringer till vår ansvarige för betongstationen, Håvard Säther, och rådfrågar om vad dom bör tänka på.

Leave A Comment