Kynningsrud Prefab AB är nu snart klara att möta framtiden.

Företaget expanderar sina lokaler för en framtida produktion.

Tack vara den lågkonjunktur som drabbade oss förra hösten så har vi kunnat påskynda en mängd olika projekt som vi trodde skulle ligga betydligt längre fram i tid. Dessa projekt är ett led till att kunna öka produktionen och förbättra arbetsmiljö och säkerhetsfrågor i fabrikens utrymmen både invändigt och utvändigt. När det mesta nu är genomfört inne fabrikslokalerna har vi under hösten fokuserat oss på de yttre miljöerna. Det har därför satts upp nya betongväggar vid skärmtaket där vi idag förvarar diverse ingjutningsgods och vajer. Detta för att kunna expandera produktionen i framtiden.

Även traversbanan expanderar, och arbetet med detta går nu in i steg 2.
Nu har fundamenteringen till den nya traversbanan färdigställts och arbetet går nu in i steg 2. Den nya traversbanan skall ligga i direkt anslutning till den redan befintliga banan som redan blivit ett nytt land märke i Uddevalla. Det betyder att när den är klar så är Kynningsrud Prefab AB rustade för att kunna lasta och lagra element till betydligt större volymer än vi någonsin gjort. Volymer som vi hoppas att vi inom en snar framtid kan producera. Dessutom blir logistiken sådan att vår utlastningspersonal inte behöver arbeta över hela området utan har sin arbetsplats något mer koncentrerad till ett ställe.

Leave A Comment