Kynningsrud Fastighet AB har tröttnat på vintern

För att inte riskera att förstöra taken på Kynningsruds fastigheter i Uddevalla, Karlstad, Trollhättan, Munkedal och Göteborg så har Kynningsrud Fastighet AB mobiliserat en massiv arbetsinsats för att skotta tak på alla berörda fastigheter.

Under en tvåveckorsperiod arbetade som mest 22 personer bara med att skotta taket på Betongfabriken i Uddevalla. Eftersom snön blev tyngre och tyngre på grund av det mildare klimatet innebar det stora belastningar på både bjälklag och takplåtar. Arbetet som därför var av akut karaktär pågick i ca 2 veckor! Inga större skador har uppkommit tack vara ett medvetet och aktivt agerande från Kynningrsuds fastighetsbolag.

Stängda offentliga byggnader
Totalt i Sverige har ca 110 tak på större byggnader raserats varav ett flertal i
Uddevallaregionen. Skolor och andra offentliga byggnader har i vissa fall fått stänga för att undanröja snömassorna! I vissa fall har dessa byggnadskollapser fått renoveringskostnader som är ofantliga.
Som det tidigare har nämnts så har det även skottats en hel del på marken också för att överhuvudtaget kunna komma fram med våra maskiner. Även betongprodukterna som levererats har manuellt fått skottas fram ur snömassorna.
Historiskt stora snömängder
Mycket bilder har tagits i Uddevalla och det har dokumenterats på alla tänkbara sätt eftersom ingen har upplevt en sådan snömängd på våra breddgrader tidigare. Förmodligen kommer vi har svårt att förstå hur mycket snö det verkligen varit om vi inte kan titta tillbaks på alla bilder.

Leave A Comment