Kynningsrud Fundamenterings selvkomponerte gysecontainer

Gysecontaineren er konstruert av egne ansatte og tenkt brukt på jobber hvor vi har store dybder til fjell og hvor mengden gysemasse er stor.
Kynningsrud Fundamentering kjører i disse dager i gang sin selv komponert gysecontainer.

Pumpen er av typen Atlas Unigrout og har en pumpekapasitet på 200l/min. I tillegg har den et samlekar på 800 l hvor vi kan kjøre opp gysemasse. Containeren har også mulighet for å legge inn vann og det er også utstyr for prøvetaking av den produserte gysemassen.

Leave A Comment