The Box – enebolig av betongelementer

Arkitekter fra Rambøll har i samarbeid med Betongelementforeningen utviklet ett konsept for eneboliger/rekkehus bygget med betongelementer. Kynningsrud Prefab har levert og montert første ”The Box” i Øst-Norge.

Boligen kommer i tre varianter, avhengig av tomteforholdene og dine ønsker. The Box kan bygges på skrå tomt med inngang nede, på flat tomt eller på skrå tomt med inngang oppe. I alle tilfeller er boligen fleksibel og kan tilpasses, slik at du finner den optimale planløsningen samtidig som du får en funksjonell bolig til lav kostnad. Du står altså fritt til å trekke fra eller legge til funksjoner som du selv måtte ønske. Boligen kan føres opp som enebolig eller som rekkehus.

– Den første The Box i Øst-Norge er en noe modifisert utgave av opprinnelig modell. Men i samarbeid med arkitekten har vi klart å beholde originaliteten på huset på en tilfredsstillende måte, kan en godt fornøyd byggherre fortelle.

Les mer om The Box på www.tbox.no.

Leave A Comment