Stort boligprosjekt for Prefab i Oppegård Kommune

Kornmoveien 1er ett stort boligprosjekt i Oppegård kommune syd for Oslo. Kynningsrud Prefab står for montering og levering av betongelementer og stålkonstruksjoner.

For tiden planlegges andre del av prosjektet Kornmoveien 1 av Kynningsrud Prefab AS. Første del er ferdig montert og andre delene av prosjektet skal starte på nyåret.

Det er Selvaag Gruppen AS som står bak utbyggingen og Veidekke som er Kynningsruds bestiller av prosjektet.
Bæresystemet som leveres består av hulldekker, betongvegger, balkonger/svalganger, trapper og stålkonstruksjoner.

Leave A Comment