Kynningsrud Prefab selger seg ut av Scanpile AB

Scanpile AB produserer og leverer betongpeler til det svensk-norske markedet fra fabrikken som ligger i Ucklum i Sverige.
31.12.2011 overtok Hercules Grundläggning AB alle aksjene i Scanpile AB og eier nå 100 % av bedriften.

Divisjonssjef Pål Sanne i Kynningsrud Prefab uttaler at det var naturlig å selge seg ut, da peleproduksjon ikke er en del av kjernevirksomheten. Kynningsrud Prefab står midt i en investeringsfase for betongelementproduksjonen, hvor en investeringsplan på over 100 millioner kroner skal gjennomføres.


Kynningsrud Prefab er betongelementleverandør til det norsk-svenske markedet. Selskapet har gode ordrereserver og vil omsette for over 350 millioner kroner i 2012.

Leave A Comment