Kynningsrud Prefab AB springer för livet

Under mars och april hölls 3 års-kontrollen för personalens hälsa. Resultaten kom i början av juni och visade på att majoriteten av de undersökta känner sig fullt friska. Men 20 % av produktionspersonalen och 25% hos tjänstemännen visade på förhöjda kolesterolvärden, vilket ofta enkelt kan justeras med förändrad livsstil i matvanor och träning. Undersökningen visar att det endast är knappt hälften av de anställda som motionerar och 55-73% har ett BMI över 25 (vilket räknas som övervikt). Strandjoggen – motivation att röra på sig Som en del i att försöka öka motivationen att röra sig deltog Kynningsrud Prefab AB med ett lag i årets upplaga av Strandjoggen i Uddevalla. Alla medarbetare, inhyrd eller anställd, fick möjlighet att anmäla sig att springa sträckan på 5 kilometer mellan centrala Uddevalla och café Snäckan ute vid Gustavsberg. Veckovisa träningstillfällen Under två månader hölls veckovisa träningstillfällen, 12 tappra löpare anmälde sig och 11 slutförde loppet. På pallen (inom Kynningsrud Prefab AB) fann vi Lars Andersson med tiden 20,10 min (1:a), Jan-Erik Gabrielsson med tiden 21,40 min (2:a) och Jonas Hesselroth med tiden 22,39 (3:a).

Leave A Comment