Kynningsrud Prefab AB mår bra

I undersökningen ingick 56 personer (samtliga som arbetat på företaget i 3 år eller mer). Resultatet gav oss positivt besked om formstatus på våra arbetstagare.
Undersökningsresultat
Majoriteten av de undersökta anser sig ha ett engagerande och stimulerande arbete, där inte någon svarat att det aldrig var på det viset. Samtidigt som majoriteten ansåg sig ha ett bra samarbete med sin närmsta chef svarade ungefär 16% att de ibland kände olust att gå till arbetet. Överlägset bäst resultat finner vi på frågan om man har ett bra samarbete och gemenskap med sina arbetskamrater, över 90% svarade att det oftast är så.
Rent fysiskt kan dock belysas att generellt fanns en övervikt (61%), stort användande av tobak (45%) samt att det var få som motionerade regelbundet. Ovan nämnda faktorer kan alla vara bidragande till försämrad hälsa vilket vi inte önskar för våra medarbetare.

Hälsoförbättring
Därför skall Kynningsrud Prefab AB med start hösten 2012 försöka öka motivationen till att ta hand om sin hälsa ännu mer än man gjort tidigare genom olika program. För att förbättra den psykiska hälsan arbetar företaget med organisationsförändringar och utökade planeringsresurser för att få ett bättre flyt i arbetet som passar alla.

Leave A Comment