Samordning av Prefabs handlingsplanerSamordning av Prefabs handlingsplaner

Samordning av Prefabs handlingsplaner

To dagers seminar avholdt med 40 medarbeidere på Halden Brygge