Våra nya hyresgäster på Kasens Industriområde i Uddevalla:

Hälsobolaget Feelgood

Feelgood är ett av Sveriges största hälsobolag och har ca 600 medarbetare.
De kommer flytta in i sina nya lokaler på ca: 260 kvm i början på juni här på Kasen och rivningsarbetena kommer att starta vecka 8 på plan 2 i kontorsbyggnaden.

Planritning Feelgood

Friskvårdsföretaget Rygg & Led, Acrius

Rygg & Led är ett friskvårdsföretag i Uddevalla, Trollhättan och Tanum som behandlar och tränar människan.
Här på Kasen skall vi bygga nytt behandlingscenter och gym för Rygg & led kliniken.
Lokalerna är ca 700 kvm och finns på våning 3 i kontorsbyggnaden. Lokalerna skall vara klara i september.

Planritning Rygg & Led

Leave A Comment