– Det känns väldigt glädjande att ha arbetat fram denna stomlösning tillsammans med NCC, säger Niclas Brav, försäljningsingenjör på Kynningsrud Prefab AB.

– Arbetet med att nå fram till en väl fungerande och effektiv stomme har tagit många månader och det är väldigt skönt att ha rott iland ordern, fortsätter Brav.

Montaget av stommen kommer att påbörjas i början av 2016 och pågår under hela året. Tillverkningen av betongelementen i fabriken i Uddevalla kommer att påbörjas under oktober.

– Vi vill vara en naturlig samarbetspartner inom stomentreprenader i Skandinavien, Mölndals Galleria ligger väl i linje med denna strävan, säger Jon Blomberg, försäljningschef på Kynningsrud Prefab AB.

– Projektet skapar även en bra grund för elementtillverkningen i vår fabrik under sex månader, och ger oss råg i ryggen att fortsätta utvecklas och utmana marknaden med innovativa och effektiva lösningar. Att vi tar hem denna order visar på att vi kan ta stora entreprenader. Det var inte speciellt många år sedan som vi var cirka 50 personer anställda. Idag är vi drygt 200 personer och ambitionen är att fortsätta växa framöver, berättar Blomberg.

– NCC har genomfört projekt tillsammans med Kynningsrud på ett bra sätt tidigare. Det kombinerat med den lösning som är framtagen för Mölndals Galleria ligger mycket till grund för valet av leverantör. Vi ser fram emot fortsatt starkt engagemang och bra samarbete i projektet för att Kynningsrud och NCC tillsammans skall kunna genomföra ännu ett lyckat projekt, som kommer bidra till centrala Mölndals stadsutveckling kommenterar NCCs projektchef Torleif Harrysson valet av Kynningsrud som samarbetspartner på stomentreprenaden.

För mer information kontakta försäljningschef Jon Blomberg, tel 0522-63 63 36 alternativt marknadschef Lars Andersson, tel 0522-63 63 02.

Mer om projektet

Information på Bohusläningen

Leave A Comment