Byggarbeten påbörjades hösten 2015, det har varit mycket aktivitet på plats
för att byggnaden skulle stå klar till premiären i juni.

– Här bygger vi på markareal om totalt 5 700 kvadratmeter till en 1 700 kvadratmeter stor
ICA supermarket med lämpligt antal parkeringsplatser, berättade VD i division Fastighet,
Pål Kynningsrud, i höstas.

Återstående arbeten för “the grand opening” av supermarket är endast asfaltering
och färdigställande utvändigt.

Leave A Comment