Prefab har allmøte på Halden Brygge

I tråd med tidligere år er alle medarbeiderne i Prefab Norge samlet til allmøte.

Årets høydepunkter

Møtet ble åpnet av divisjonsleder Pål A. Sanne som ønsket velkommen og orienterte om høydepunktene fra 2016. Av flere høydepunkter kan nevnes at et samlet Prefab i Norge og Sverige har oppnådd en stor økning i omsetningen, og tangerte 750 millioner kroner i fjor. Også feiringen av Kynningsruds 70-årsjubileum i august var et stort høydepunkt i året som gikk, og det var spesielt positivt at familiefesten på fabrikken i Uddevalla ble så vellykket.

Positiv for Prefab

Konsernsjefen i Kynningsrudgruppen, Pål Kynningsrud, holdt et innlegg om dagens situasjon og om den positive troen han har på Prefab i tiden som kommer.

For Prefab er dette en flott anledning for å samle alle medarbeiderne, slik at de kan utveksle meninger og erfaringer, i tillegg til at de forskjellige avdelingsledere kan fortelle om hvordan status er etter foregående år.

 

Leave A Comment