Også i år har Kynningsrud med sine ansatte valgt å gi en betydelig sum penger til hjelpeorganisasjonen NSP Aid, som vi har hatt et nært samarbeid med i flere år.

De ansatte bidrar med 200 kroner hver, og resten står selskapene i Kynningsrudgruppen for. Organisasjonen får til sammen en million kroner fordelt på to år. Pengene er øremerket byggingen av en ny barnelandsby for foreldreløse barn, Malaika Children’s Village, i Kenya.

Leave A Comment