Prefab øker sikkerheten med daglig jobbriefing

Modellen i Prefab er en tilpasset versjon av hva som gjøres av andre aktører i bransjen, der det er valgt å fokusere på fem utvalgte forhold som vurderes som spesielt viktige med tanke på økt montasjesikkerhet.

Et tiltak for å nå HMS-målsettingen

Det å videreutvikle våre risikovurderinger og å sikre gode riggplaner på prosjektene, er tatt med som viktige punkter på årets handlingsplan for HMS. Innføring av «Daglig jobbrifing» vurderes å være et viktig tiltak for at vi skal nå årets HMS-mål. Agendaen på møtet gjenspeiler de problemstillinger som vi mener er viktig å fokusere på før medarbeiderne begynner sin arbeidsdag – hver eneste morgen.

Leave A Comment