Beltekran flytter betongelementer på LøtenBeltekran flytter betongelementer på LøtenBeltekran flytter betongelementer på Løten

Beltekran flytter betongelementer på Løten

Nordic Crane Kynningsrud var på plass da enorme betongelementer skulle monteres