Inget skepp kan segla utan roder. Inget flygplan kan lyfta utan vingar.
Ingen byggnad kan stå utan hörnstenar.
Några människor är som ett roder på sin arbetsplats.
De visar väg och bidrar till att alla strävar åt samma riktning.
Några människor är firmans vingar.
Med entusiasm och mod skapar de flytkraft för arbetskamraterna.

Några människor är en hörnsten för verksamheten de jobbar i.
De bidrar till att skapa en grundstämning på arbetsplatsen,
som påverkar andra till att göra sitt bästa.


Gratulerar!

Comments are closed.