Samarbete för säkerhet inom byggnad och konstruktionSamarbete för säkerhet inom byggnad och konstruktion

Samarbete för säkerhet inom byggnad och konstruktion

Branschens aktörer har lanserat ett nytt initiativ för att öka säkerheten