Barnbyen i Kenya invigdesBarnbyen i Kenya invigdesBarnbyen i Kenya invigdesBarnbyen i Kenya invigdesBarnbyen i Kenya invigdesBarnbyen i Kenya invigdesBarnbyen i Kenya invigdesBarnbyen i Kenya invigdesBarnbyen i Kenya invigdes

Barnbyen i Kenya invigdes

Malaika Villages Faraja med Kynningsrud-huset är redo att användas