Tyvärr innebär detta också stora utmaningar för vår verksamhet. För att minska riskerna tvingas vi vidta nödvändiga åtgärder som kan komma att påverka den enskildes vardag.

Vi har två viktiga prioriteringar på Kynningsrud:

1. Liv och hälsa

Vi gör allt för att begränsa spridningen av coronaviruset och har vidtagit rekommenderade åtgärder för att minska risken för anställda, kunder och leverantörer. Vi följer utvecklingen noga och anpassar oss till den aktuella situationen.

2. Säkra vår arbeten och hålla aktiviteten uppe

Genom att använda nödvändiga verktyg arbetar vi intensivt med att upprätthålla produktion och drift i alla våra företag. Vi vet att vi och alla andra företag är beroende av att hålla hjulen igång, för att få samhället att fungera.

Ledningen i våra företag arbetar kontinuerligt med att hitta bra lösningar för våra anställda för fortsatt drift. Vi har dock märkt en minskning av antalet uppdrag, vilket har lett till att vi i Kynningsrud måste initiera några förebyggande åtgärder. På detta sätt kan vi begränsa de långsiktiga negativa effekterna. Vi förstår att detta är olyckligt och svårt för våra medarbetare, men vi gör detta för att alla ska ha en säker och välutrustad arbetsplats när samhället normaliseras.

Jag är tacksam för att våra kompetenta medarbetare gör en stor ansträngning och håller modet uppe när världen upplever kris. Alla är igång, och vi står tillsammans för att lösa den enorma utmaningen som pandemin utgör. Tack för att Ni hela tiden följer reglerna för infektionsskydd.

Pål Kynningsrud, Koncernchef

Comments are closed.