Barcode B3-B7, Oslo

Uppdrag:
Spont till källare och grundläggning för bostadsprojektet Eufemias Hage AS och Eufemia AS i Bispevika i Oslo.

Mängder: ca: 9.000 kvm spont och 11.000 meter stålkärnepålar av dimensionen Ø120 – Ø230.

Utmaning i projektet var vattentät byggrop, då tomten gränsar till havet. Förgrävning i spontlinje utfördes i hela spontens utsträckning. Där som sponten träffade på sten/trävirke/betongrester blev sponten uppdragen, och förborring med Ø406 stålrör startades. Det var väldigt viktigt att inte “tvinga ner” spont för att undvika splitt i låsen och påföljande vattenläckor. Tomten blev tätad med mycket bra resultat.

Utmaningen låg också i att det bara var 1 m avstånd till Bispevikas nya «Paradgata» – Dronning Eufemias Gate. Det var därför mycket viktigt att minimera deformationer på spontväggen mot den här gatan, så hydrauliska skråstyvrare från Groundforce valdes för att ge oss maximal noggrannhet vid uppspänning. Vidare är väggen övervakad med 4 manuella och 4 automatiska inklinometerkanaler. De automatiska ger realtidsrörelser till en web-sida, och i tillägg kan man få lastgivare på styvrarna, som sänder varning till e-post och telefon om de angivna gränsvärdena överskrids.

 

Comments are closed.