Bostäder Sole Skog Felt B3

Fem minuter från tågstationen i Ås, Norge, har Såner Invest AS satt igång att utvecklingen och utbyggnationen av ett omfattande bostadsprojekt som totalt inkluderar 1400 bostäder i ett avskärmat och idylliskt område med stora «gröna lungor».

Den första byggnaden levererades redan hösten 2005 och fram till idag har Kynningsrud Prefab levererat 13 byggnader. Bärstommen är i stål och våningsplanen i betong med fundamentering i berget och platsgjutna källarvåningar. Varje byggnad har direkt anslutning till parkeringsvåningen i källaren samt att varje lägenhet har rymliga balkonger.

Comments are closed.