Ann-Christin Folmer

10
jun

Kynningsrud Fundamentering kjøper seg inn i Hallingdal Bergboring

Familiebedriften, som drives av brødrene Nils og Geir Veslegard, ble etablert i 1952. Selskapet har 30 ansatte og 15 borerigger med tilhørende utstyr og er ledende innenfor fundamentering. Hallingdal Bergboring har spisskompetanse på teknikk og lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring. Banebrytende De siste årene har Hallingdal Bergboring sammen med Kynningsrud Fundamentering utviklet boremetoder og løsninger som er banebrytende for

Läs mer

10
jun

Kynningsrud Fundamentering kjøper seg inn i Hallingdal Bergboring AS

Familiebedriften, som drives av brødrene Nils og Geir Veslegard, ble etablert i 1952. Selskapet har 30 ansatte og 15 borerigger med tilhørende utstyr og er ledende innenfor fundamentering. Hallingdal Bergboring har spisskompetanse på teknikk og lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring. Banebrytende De siste årene har Hallingdal Bergboring sammen med Kynningsrud Fundamentering utviklet boremetoder og løsninger som er banebrytende for

Läs mer

8
jun

Fundamentering for Aker Solutions på Fornebu

Andre uka i juni starter arbeidene med det nye kontor- og hotellbygget til Aker Solutions på Fornebu. Kynningsrud Fundamentering monterer stålkjernepelene. Byggetomten ligger vis à vis den ikke så ukjente Telenor Arena. Bygget er prosjektert med totalt rundt 46 000 m², hvorav ca 12 000 kvadratmeter er til hotell. For Kynningsrud Fundamentering vil jobben bestå i å montere stålkjernepeler. Totalt

Läs mer

4
jun

Åpning av Kynningsruds Haldenkontor

I slutten av mai feiret Kynningsrud åpningen av sitt nye kontor i Halden. Rundt 200 inviterte gjester feiret med. Det var en storslagen feiring i strålende solskinn. Åpningen ble feiret utendørs med underholdning av Henning Kvitnes og under ledelse av Ole Evenrud og Eva Kynningsrud Dobbing. Avduking av monument Kynningsrudgruppen delte ut Hjørnestensprisen, som er en utmerkelse til personer som

Läs mer

3
jun

Kynningsrud – kontinuerlig videreutvikling av HMS

Som et ledd i det sterke fokuset på HMS samler gruppen hvert år verneombud og ledere til HMS-seminar. Med utgangspunkt i at ”Vi kan alle lære av hverandre” fokuserte deltakerne på å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Kynningsruds formulerte HMS-verdier var basis for seminaret. For å skape god kultur innenfor HMS må vi dyrke våre verdier og det er

Läs mer

25
maj

Kynningsrud Kran lyfte av spira från kyrka

Exakta beräkningar och noga förberedelser krävdes när Skallsjö kyrkas tornspira skulle lyftas av i början av maj. Kynningsrud Kran var med på plats. När man arbetar med kyrkor måste man gå varsamt fram. Det var något som våra duktiga kranförare Kjell Maxe och Andreas Dahlberg fick erfara, när de var med vid det spektakulära lyftet med deras 150 tons respektive

Läs mer

19
maj

Helly Hansen-bygg leveres og monteres av Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefab AS leverer og monterer stål- og betongelementer for Betongservice AS til Helly Hansens byggeprosjekt i Moss. – Posjektet Helly Hansen i Moss er ett bra prosjekt for Kynningsrud Prefab, forteller prosjektsjef Asle Ruud. Fremdriften har fungert bra og prosjektet nærmer seg nå slutten. Erik Messel, som har vært ansvarlig konstruktør, tilføyer at det har vært noen utfordringer med

Läs mer

10
maj

Kynningsrud Kran flytter hus på 320 tonn

Morten Engh fra avdelingen på Vinterbro ledet prosjektet med å flytte et hus innenfor et område på en kilometer. Denne kilometeren brukte de to hele dager på! Huset som ble flyttet er et øvingslokale for brannvesenet, og det er et solid betonghus. Det var et krevende oppdrag, og utfordringene underveis var bratte bakker og krappe svinger, i tillegg til selve

Läs mer

3
maj

Kynningsrud Prefab AB har påbörjat investeringsarbetet

Kynningsrud Prefab AB har nu påbörjat investeringsarbete för 100 milj. kr. Fabriken skall förbättras och effektiviseras. Nu har äntligen arbetet med att förbättra och effektivisera fabrikens möjligheter och stora potential till att kunna dubbla sin produktion påbörjats. Nästan alla divisioner inom Kynningsrud koncernen är delaktiga i processerna då det både spontas, gjuts och lyfts samtidigt på fastighetsområdet. Större och bättre

Läs mer

26
apr

Kynningsrud Fundamentering bygger eksklusive leiligheter i Sarpsborg

Kynningsrud Fundamentering har i disse dager startet arbeidet med peling for eksklusive leiligheter i Sarpsborg sentrum. Fritznerkvartalet har sentral beliggenhet ved sykehuskrysset i Sarpsborg. Borettslaget skal bestå av 32 leiligheter i byggetrinn 2. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sobbl og Betongbygg AS. Arbeidene er nå godt i gang og vi skal ramme ca. 2130m betongpeler i dimensjonene P230 (840m) og

Läs mer