Ann-Christin Folmer

17
feb

Vi minns Ole Jørgen Norén

Ole Jørgen Norén ble ansatt i Kynningsrud i 1969 som kranfører. Det var imidlertid innenfor betongelementer han skulle være med på å utvikle virksomheten fra 3-4 personer til å bli en stor bransjeaktør i det norsk/svenske markedet. Stor betydning for Kynningsrud Prefab Ole Jørgens idérikdom og kompetanse hadde stor betydning for den sterke veksten i Kynningsrud Prefab. Det resulterte i

Läs mer

10
feb

HMS-Priset Kran till Jonas Berntsson

Jonas Berntsson är en erfaren kranförare med stor kompetens som alltid sätter säkerheten först. Han är kapten på en av våra 500-tonare och visar stor auktoritet i mötet med kollegor och kunder. Jonas tar ansvar och visar vägen om brister uppstår eller något måste förbättras – allt för att vår personal och våra kranar ska jobba säkert och utan skador.

Läs mer

6
feb

Fullstendig avsperring av råbygg – økt sikkerhet og effektivitet

På nesten alle prosjekter praktiserer vi at bygget sperres av helt ned til kjelleren i den delen av bygget vi monterer – uavhengig av antall etasjer. Dette er først og fremst et tiltak for å øke sikkerheten dersom noe skulle inntreffe, men det er også mange andre fordeler som taler for en slik praksis. HMS-leder i Divisjon Prefab, Heine Lien,

Läs mer

3
feb

HMS-Priset Grundläggning 2019 till Eva Netteland

Eva Netteland har et selvgående engasjement når det handler om kollegaers sikkerhet, trivsel og miljøaspekter. Hun bidrar i stor grad til at vi andre løfter HMS-fokuset ved at hun stiller krav og aldri er redd for å si ifra når det er behov for det. Eva har full orden og oversikt på alle saker/dokumenter tilknyttet HMS. Eva Netteland er opptatt

Läs mer

28
jan

Prefab välkomnar ny projektledare

Kynningsrud Prefab säger ”varmt välkommen” till nye projektledaren Anders Henriksson och ser fram emot förstärkningen av projektteamet. Byggnadsingenjör med bred kompetens Det är en 47-åring från Örby i Marks kommun som gör entré på Kynningsrud Prefab under våren. Han är byggnadsingenjör i botten och han byggde inledningsvis på sin kompetens med anställningar i företag som Mjöbäcksvillan och Skanska. – Efter

Läs mer

21
jan

HMS-priset Prefab 2019 till Daniel Philipps

I dag arbetar Daniel i utvecklingsavdelningen, där han bidrar starkt till att vi ständigt arbetar mer standardiserat, strukturerat och effektivt. Kvaliteten på Daniels arbete är hög, och resultatet av hans ansträngningar är att vi andra får en bättre dag på jobbet i Kynningsrud Prefab. Daniel är en mycket engagerad anställd och en utmärkt ambassadör för våra kärnvärden: Ärlighet – Lojalitet

Läs mer

7
jan

Spontningsarbete på trång mark mitt i Trondheim

Arkeologisk utgraving måtte derfor til, noe som forsinket prosjektet noe. I løpet av februar skal Kynningsrud Fundamentering starte opp spuntjobben som skal sikre byggegropen. Det blir spennende å se alt hva som dukker opp under utgravingene som må fullføres før fundamenteringsjobben kan ta til. I løpet av februar skal Kynningsrud Fundamentering være i gang med spuntjobben, hvis alt går etter

Läs mer

2
jan

Bygg bygger 6000 kvm lager i Uppsala

Anläggningen som Kynningsrud Bygg skal uppföra i Uppsala är på totalt 6000 kvm fördelade på fyra plan. Projektet är en totalentreprenad på ca. 35 miljoner kronor. Projektstart är i januari 2020 med färdigställande i oktober 2020. – Det känns väldigt bra att få förtroendet att projektera och bygga ytterligare en anläggning åt 24 Storage, efter att vi under 2019 uppfört

Läs mer

20
dec

Årets julklapp ges till NSP Aid

Gåvan med ett värde av 500 000 kronor ges i ett splitteam mellan anställda i Kynningsrud-gruppen och företagen. Chef för NSP Aid, Gunnar Hamnøy berätter om projekten som stödorganisationen har genomfört och håller på att förverkliga. “Vårt första projekt var Faraja Childrens Home i Kenya. Från att vara ett litet barnhem för 10 flickor och 10 pojkar är detta nu

Läs mer

17
dec

HeidelbergCement förvärvar Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefab tillverkar och monterar betongelement för olika typer av byggnader. Företaget är en etablerad aktör på marknaden för betongelement i västra Sverige, södra Norge och Oslo med produktionsanläggning i Uddevalla och Fredrikstad. Verksamheten har 350 medarbetare och omsätter årligen omkring 700 miljoner NOK. Försäljningen av Kynningsrud Prefab sker som följd av ett generationsskifte inom Kynningsrudkoncernen. – Vi planerar att

Läs mer