Ann-Christin Folmer

16
dec

KynningsrudNytt vinterutgåva 2019-2020

Klicka här för att läsa magasinet online. Bra läsning!  

13
dec

Samarbete för säkerhet inom byggnad och konstruktion

SfS BA er et resultat av Charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring som ble stiftet i 2014. Alle store entreprenører og hele verdikjeden i bygg og anlegg har vært med i dette charteret – offentlige og private virksomheter. Det grunnleggende for arbeidet her har vært tanken om at «sikkerhet er en samarbeidsarena – ikke en konkurransearena». Konkrete problemstillinger SfS

Läs mer

12
dec

Leverar stommen till storskola i partnering

Till hösten 2021 väntas cirka 900 elever börja på den nya högstadieskolan i Arvika kommun. Det är en av kommunens största satsningar hittills och byggnaden kommer att bestå av fem separata huskroppar som är designade för att skapa en så trygg skolmiljö som möjligt. Projektet påbörjades våren 2019 och har nu under hösten övergått i en genomförandefas. Redan i det

Läs mer

27
nov

Grundläggning uppgraderar Oslo centrum

Byggets sentrale plassering i Oslo Sentrum og nærheten til Norges og Oslos viktigste nasjonale og lokale institusjoner gjør det 10 etasjer høye kontorbygget til et attraktivt sted å jobbe. For oss i Kynningsrud Fundamentering har det vært utfordrende å utføre spunt- og pelejobben på en trang byggeplass midt i sentrum, men vi har tatt utfordringene på strak arm. 6000 timmar

Läs mer

22
nov

Andreas Hesselroth är Årets Montageledare!

Årets montageledare Andreas Hesselroth är 32 år och har arbetat som montageledare i Kynningsrud sedan 2012. Han har en spetskompetens när det gäller sjukhus, og har ansvarat för många stora projekt. I dag arbetar han med att planera det största projektet någon gång för Kynningsrud Prefab, Skövde sjukhus. – Vi på Kynningsrud Prefab är mycket stolta över att Andreas fick

Läs mer

25
okt

Hög aktivitetsnivå på Prefabs norska smidesverkstad

Stålverkstedet i Fredrikstad utvikles og forbedres stadig, og er utrustet med avansert produksjonsutstyr. Slik kan våre dyktige og høyt kvalifiserte medarbeidere sørge for at ca. 20 tonn pr. uke produseres ved normal drift, og ca. 35 tonn pr. uke når det jobbes 2 skift.  Verkstedet har totalkapasitet opptil 1500 tonn i året. Store fagverkskonstruksjoner Fra tid til annen dukker det

Läs mer

21
okt

Kvartalsmöte: information och erfarenhetsöverföring

Kvartalsmötet har en fast agenda, där cheferna presenterar status inom HMS (skador, tillbudsrapportering, sjukfrånvaro, handlingsplan och gruppavtal), verksamhet och bemanning, planerade investeringar och inköp för nästa period/år, ekonomiska siffror som omsättning, projekt och vinstmarginal och orderstock. Även status inom marknadsarbetet; projekt vi har vunnit sedan förra, som erbjuder förklaringar och jobb som kommer att komma, presenteras under mötet. Vissa teman

Läs mer

16
sep

Kynningsrud Nordic Crane – en litt mer aktiv bedrift!

I samarbeid med Norges Bedriftsidrettsforbund har vi satt opp en helt egen “Aktiv Bedrift”-portal for Kynningsrud Nordic Crane, hvor man registrerer all trim-/treningsaktivitet. Alle kan være med! I løpet av året kommer vi til å legge opp til aktiviteter og uformelle konkurranser, også kalt kampanjer. Vi konkurrerer lag mot lag og ansatt mot ansatt. Aktivitetene kan være tur i skog

Läs mer

9
sep

HMS-vecka: Säkerheten först!

En sådan samordning mellan systerföretagen ger fördelar i säkerhetsarbetet. Mål om att höja säkerhetsnivån Målet med HMS-veckan är att höja säkerhetsnivån genom att ge våra anställda en omfattande förståelse för varandras arbetsvillkor och arbeta tillsammans för att hitta de bästa lösningarna. Säkerhet är något man skapar tillsammans, och bedömningar och reflektioner över disciplinerna är viktiga. Säkerhetssamtalet Inför HMS-veckan har Kynningsruds

Läs mer

27
aug

Prefab tillverkar betongstommar till fyra skolor

De upp till fyra skolorna som ska byggas under de närmaste åren är en upphandling som Byggdialog har vunnit av Göteborgs stad. I upphandlingen är Kynningsrud Prefab strategisk partner med ansvar för projektering, tillverkning och montage av stommarna. – Vi har lång erfarenhet av skolbyggen, betonar Appelberg. Att vi fått en så stark roll ser vi som ett erkännande av

Läs mer