Mamo

18
mar

Polske Tomasz tok språkutfordringen

Rutinen har tydelige kvalitets- og sikkerhetskrav i forhold til språk og kultur. Blant annet får ingen som ikke kommuniserer tilfredsstillende på skandinavisk fast ansettelse. Personer som kommuniserer på ikke-skandinaviske språk, kan, etter risikovurdering av spesifikke arbeidsoppgaver, utføre disse under oppfølging av «betrodd person i arbeidslaget».  Av den grunn har vi utarbeidet vår sikkerhetshåndbok også på polsk og engelsk, i tillegg

Läs mer