omuser

24
aug

Kynningsrud Prefab monterer på Factory Outlet i Vestby.

Kynningsrud Prefab AS leverer og monterer prefab betongelementer og stålkonstruksjoner til prosjektet Factory Outlet i Vestby. Factory Outlet er et prosjekt i regi av det tidligere skøyteesset Ådne Søndrål og butikkonseptet vil tilby mellom 50-70 merkevarer, svært mange fra sportsbransjen. Senteret blir på 12.700 kvadratmeter i Vestby, godt synlig og med lett avkjøring fra E6. For Kynningsrud Prefabs del omhandler

Läs mer

17
aug

Holmenkollbakken reiser seg med Kynningsrud Kran.

I januar begynte byggearbeidet med nye Holmenkollen i Oslo, og Kynningsrud Kran fikk i oppdrag å utføre løft og transport i prosjektet. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt til prøve-VM i 13. – 14. mars 2010. I juli ble første del av stålkonstruksjonen til det nye tilløpet i Holmenkollbakken reist. Hele konstruksjonen veier 1000 tonn, og er fordelt på 10 deler.

Läs mer

10
aug

Kynningsrud Fundamentering i det nye regjeringskvartalet.

Vegg i vegg med en fredet gård i Oslo fra 1898 skal det reises en 12-etasjers bygning i stål og glass. Kynningsrud Fundamentering skal inn med folk, maskiner og utstyr og sørge for et skikkelig fundament. Den eksisterende nabobygningen er en fredet gård fra 1898. Det var Statens Enkekasse, forløperen til Pensjonskassen, som oppførte bygningen i sin tid. Det er

Läs mer

3
aug

Kynningsrud Prefab holder stadig fokus på opplæring i bruk av fallsikringsutstyr

Byggebransjen er veldig utsatt for ulykker. I følge Arbeidstilsynets statistikker har ansatte i byggebransjen mye større sannsynlighet for å komme ut for arbeidsulykker enn ansatte i andre bransjer. Kynningsrudgruppen har generelt sterkt fokus på å forebygge ulykker. Kynningsrud Prefab følger opp dette kontinuerlig og arrangerte nok et kurs i bruk av fallsikringsutstyr på forsommeren. Det er to viktige forhold som

Läs mer

6
jul

Kynningsrud Kran ABs Hans Jonsson fick HMS-prisen för 2008

Reparatör Hans Jonsson, som er anställd hos Kynningsrud Kran AB med depå Trollhättan som bas fick utmärkelsen HMS-prisen för 2008 i Sverige. Motiveringen som ledde till utmärkelsen löd ” Hasse J är en verkstadskille som aldrig säger att det inte går! Han ser möjligheter, inte hinder och tänker alltid på säkerheten när han reparerar våra fordon.”

29
jun

Kynningsrud Kran lossar gods för ny avfallsförbränningsanläggning

En avfallsförbränningsanläggning har byggts i Åmotfors. Investeringen på närmare en halv miljard svenska kronor kommer förse bruket med ånga och el för en lång tid framöver. Kynningsrud Krans åtagande innehöll lossning av allt gods från båt till trailer i Karlstad Hamn och lossning samt montage på arbetsplatsen. Kranar upp till 600 tons storlek har använts för lyften och stora markförstärkningar

Läs mer

22
jun

Kynningsrud Kran løftet ”Dronningen” på plass

Ved hjelp av to 200 tonns kraner fra Kynningsrud Kran ble DS Turisten sjøsatt 9. Juni. ”Dronningen” kom tilbake til sitt rette element etter 12 års renovering. For 42 år siden ble ”Dronningen” senket i Femsjøen. I 12 år har lokale ildsjeler jobbet for å få henne tilbake til Haldenvassdraget. Prosjektet ble ledet av Knut Sahlberg og Jan Slettevold, og

Läs mer

19
jun

Hjørnestensprisen – viktige mennesker for Kynningsrud

F.v. Ole Jørgen Norén, Harald Kynningsrud og Knut Sahlberg. For første gang delte Harald Kynningsrud i år ut Hjørnestensprisen på vegne av Kynningsrudgruppen. Prisen gikk til to personer som har betydd veldig mye for Kynningsrud som bedrift, Ole Jørgen Norén og Knut Sahlberg. Kynningsrud Krans Knut Sahlberg og Kynningsrud Prefabs Ole Jørgen Norén mottok hvert sitt eksemplar av denne gjeve,

Läs mer

15
jun

Kynningsrud Prefab invigar nytt betonglaboratorium

I arbetet med att ständigt effektivisera produkter och processer tar Kynningsrud steget fullt ut beträffande sin betongproduktion. Prefab AB har snart ett helt eget laboratorium för utveckling av både starkare och billigare betong. I slutet på förra året påbörjades projekteringen av det laboratorium som nu håller på att färdigställas i en av företagets stora hallar. Projektet är i slutfasen och

Läs mer

8
jun

Kynningsrud Fundamentering bygger bro i Drammen

I april startet Kynningsrud Fundamentering AS fundamenteringsarbeidene på Øvre Sund Bru, som er en del av hovedtrafikkåren i Drammen. Dette er en sjøjobb der all fundamentering skjer fra flåte. Vårt oppdrag er å fundamentere for brofundamentene i elven og spunte rundt disse. I tillegg har vi fundamentering for broen på Hamborgsund – med ramming av betongpeler. Totalt skal vi sette

Läs mer