omuser

28
nov

Mobilkran monterar byggkran för Göteborgs näst högsta byggnad

Hotell Gothia Towers i centrala Göteborg skall byggas ut och blir Göteborgs näst högsta byggnad. Nordic Crane Kynningsrud är involverad. Hotell Gothia Towers i centrala Göteborg skall byggas ut. I dagsläget består hotellet av två byggnader eller två ”torn”. Ett tredje skall byggas till och det kommer, med sin höjd på 100 meter, att bli den näst högsta byggnaden i

Läs mer

28
nov

Betongentreprenad till Stora Enso i Skoghall

Skoghalls Bruk, som ingår i Stora Ensokoncernen, satsar närmare 850 miljoner i projektet “Wood 2012” och bygger bland annat et nytt och modernt renseri för timmerstockar. Kynningsrud Prefab levererar betongentreprenaden. Skoghalls Bruk, som ingår i Stora Ensokoncernen, satsar närmare 850 miljoner i projektet “Wood 2012”. Målet är att effektivisera och utveckla produktionen, vilket görs genom att bland annat bygga ett

Läs mer

21
nov

Stort boligprosjekt for Prefab i Oppegård Kommune

Kornmoveien 1er ett stort boligprosjekt i Oppegård kommune syd for Oslo. Kynningsrud Prefab står for montering og levering av betongelementer og stålkonstruksjoner. For tiden planlegges andre del av prosjektet Kornmoveien 1 av Kynningsrud Prefab AS. Første del er ferdig montert og andre delene av prosjektet skal starte på nyåret. Det er Selvaag Gruppen AS som står bak utbyggingen og Veidekke

Läs mer

15
nov

Kynningsrud Prefab levererar både ny evenemangsarena och nytt p-hus i Alingsås

Mitt inne i centrala Alingsås uppför Tommy Byggare AB en ny evenemangsarena med tillhörande parkeringshus och Kynningsrud Prefab har fått uppdraget att leverera och montera stommen till båda objekten. Den nya arenan kommer att innehålla sittplatser för runt 3000 personer, serviceavdelningar samt ett underjordiskt garage med plats för 200 bilar. Det intilliggande parkeringshuset i fyra plan beräknas rymma ytterligare 250

Läs mer

11
nov

Neste generasjon HMS

Kynningsrud Fundamentering har i høst innført konseptet «Neste generasjon HMS» som har stort fokus på risikovurdering. I «Neste generasjon HMS», som opprinnelig kommer fra Veidekke (2010), er det lagt stor vekt på bruk av og forståelse for risikovurdering i jobben. Gjennom økt kompetanse, endring av adferd og bruk av standarder og prosedyrer skal risikoen ved en jobb reduseres. Alle avdelinger

Läs mer

7
nov

IF Metall startar fackklubb på Kynningsrud Prefab AB

Torbjörn Gabrielsson, som är nyvald ordförande i klubben, påtalar vikten av att ha en aktiv dialog med företaget nu när arbetsplatsen är större än någonsin. Det händer nya saker varje dag i och med investeringar och rekryteringar som en lokal klubb bör vara en naturlig del av. Ända sedan företaget varslade nära hälften av företagets anställda för snart tre år

Läs mer

24
okt

Spunter for ny pir på OSL Gardermoen

Kynningsrud Fundamentering holder i disse dager på med spunting i forbindelse med bygging av en ny pir ved OSL Gardermoen. Piren skal bygges for å øke kapasiteten på den allerede overbelastede flyplassen. Vår jobb består i å spunte og bore stag på to sider av en jernbanetunnelen, som går under terminalbygget. Jobben er beregnet ferdigstilt om ca. fire uker.

17
okt

Mobilkranar monterar kraftledningar i Göteborgsregionen

Nordic Crane Kynningsrud AB jobbar med i det omfattande arbetet att bygga en ny, drygt 30 km lång växelströmsledning över två kommungränser i Göteborgsregionen. Viktiga faktorer som att behovet av el ökar och att ett fel på en stamnätsledning kan ställa till med stora negativa konsekvenser för elförbrukarna, har lett till att staten har bestämt att bygga om och förbättra

Läs mer

17
okt

Kynningsrud Prefab uppför P-hus i Mölndal

Kynningsrud Prefab levererar stomentreprenad till nytt parkeringshus i Mölndal centrum, som uppförs i samarbete med NCC i Göteborg. I juli 2012 beräknas det nya P-huset i centrala Mölndal stå klart – med plats för 340 bilar på en bruttoyta av 7400 kvadratmeter och fördelat på fyra våningar. Beställare och kund är Mölndals Parkerings AB. För totalentreprenaden står NCC i Göteborg

Läs mer

12
okt

Ny tjänst på Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla

Carl-Johan Appelberg har tillträtt en tjänst som marknadschef på Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla. – Tjänsten som marknadschef på Kynningsrud Prefab är helt ny inom företaget. Vi befinner oss just nu mitt i ett omfattande investeringsarbete som ska resultera i en betydande volymökning. Ett av målen i det här arbetet är att flytta fram våra positioner inom ett antal prioriterade

Läs mer