NYHETER

20
jan

Kynningsrud fundamenterer for nytt konserthus i Stavanger

Kynningsrud Fundamentering har fått i oppdrag å sette stålkjerner til det nye konserthuset i Stavanger, som bygges av selskapet Nytt konserthus i Stavanger IKS. Nytt konserthus i Stavanger IKS er et interkommunalt selskap med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune som eiere. I desember 2008 ble grunnsteinen for nytt konserthus lagt av ordfører Leif Johan Sevland. Det nye konserthuset skal stå

Läs mer

12
jan

Kynningsrud Prefab leverer og monterer stort næringsbygg i Oslo

Kynningsrud Prefab leverer og monterer stålsøyler, dragere, vegger og hulldekkelementer til Kanalgata 2 AS, et nytt bygg for leietaker Toyota Oslo AS. Bruttoarealet på 16.000 kvm omfatter salgsareal, kontor og bilverksted. Beregnet montasjetid for Kynningsrud Prefab er 21 uker. Prosjektet har en kontraktssum på 39 mill kroner. Prosjektleder Anders Laxå kan fortelle at det monteres med to montasjelag, noe som

Läs mer

7
jan

Kynningsrud Kran løfter tungt på Borregaard

I disse dager bygges det et nytt forbrenningsanlegg på Borregaard. Kynningsrud Kran AS har inngått en avtale på all løft og transport på prosjektet. Tunge kolli er hentet i Midsund, Flekkefjord og Porsgrunn og transportert til Borregaard. På plassen er det både 500 og 300 tonns kraner som monterer dem. Prosjektet startet i slutten av november og vil pågå frem

Läs mer

1
aug

Bj. Kynningsrud AS flytter til Halden

Flyttingen omfatter ikke datterselskapene Kynningsrud Kran og Kynningsrud Prefab. For konsernets kunder og leverandører vil flyttingen derfor ikke ha noen betydning. Flyttingen omfatter fem ansatte – styreleder Harald Kynningsrud, daglig leder Rino Humlekjær i Bj. Kynningsrud AS,  daglig leder Pål Kynningsrud i Kynningsrud Eiendomsutvikling AS og to øvrige medarbeidere. Konsernet, som driver virksomhet innen mobilkraner og betongelementer, vil i 2006

Läs mer