NYHETER

17
dec

HeidelbergCement förvärvar Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefab tillverkar och monterar betongelement för olika typer av byggnader. Företaget är en etablerad aktör på marknaden för betongelement i västra Sverige, södra Norge och Oslo med produktionsanläggning i Uddevalla och Fredrikstad. Verksamheten har 350 medarbetare och omsätter årligen omkring 700 miljoner NOK. Försäljningen av Kynningsrud Prefab sker som följd av ett generationsskifte inom Kynningsrudkoncernen. – Vi planerar att

Läs mer

16
dec

KynningsrudNytt vinterutgåva 2019-2020

Klicka här för att läsa magasinet online. Bra läsning!  

13
dec

Samarbete för säkerhet inom byggnad och konstruktion

SfS BA er et resultat av Charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring som ble stiftet i 2014. Alle store entreprenører og hele verdikjeden i bygg og anlegg har vært med i dette charteret – offentlige og private virksomheter. Det grunnleggende for arbeidet her har vært tanken om at «sikkerhet er en samarbeidsarena – ikke en konkurransearena». Konkrete problemstillinger SfS

Läs mer

12
dec

Leverar stommen till storskola i partnering

Till hösten 2021 väntas cirka 900 elever börja på den nya högstadieskolan i Arvika kommun. Det är en av kommunens största satsningar hittills och byggnaden kommer att bestå av fem separata huskroppar som är designade för att skapa en så trygg skolmiljö som möjligt. Projektet påbörjades våren 2019 och har nu under hösten övergått i en genomförandefas. Redan i det

Läs mer

28
nov

Klokkebytte i Rygge kirke

Onsdag denne uka var vi på plass for å skifte ut klokka på drøye 400 kilo. Når et prosjekt som dette dukker opp, går det med mye tid til planlegging, mens selve løftet egentlig er fort gjort. For å få plass til å bytte ut klokkene, måtte vi først utvide åpningen i klokketårnet. Etter at dette var gjort, var det egentlig

Läs mer

27
nov

Grundläggning uppgraderar Oslo centrum

Byggets sentrale plassering i Oslo Sentrum og nærheten til Norges og Oslos viktigste nasjonale og lokale institusjoner gjør det 10 etasjer høye kontorbygget til et attraktivt sted å jobbe. For oss i Kynningsrud Fundamentering har det vært utfordrende å utføre spunt- og pelejobben på en trang byggeplass midt i sentrum, men vi har tatt utfordringene på strak arm. 6000 timmar

Läs mer

22
nov

Andreas Hesselroth är Årets Montageledare!

Årets montageledare Andreas Hesselroth är 32 år och har arbetat som montageledare i Kynningsrud sedan 2012. Han har en spetskompetens när det gäller sjukhus, og har ansvarat för många stora projekt. I dag arbetar han med att planera det största projektet någon gång för Kynningsrud Prefab, Skövde sjukhus. – Vi på Kynningsrud Prefab är mycket stolta över att Andreas fick

Läs mer

7
nov

Det gröna alternativet – Biogas till uppvärmning i Göteborg

– Biogas rimmar bra med vårt hållbarhetsarbete och vår miljöpolicy. Dessutom finns skattelättnader som gör att kostnaden blir ungefär densamma som för naturgas, säger Paul Dolonen HMS-chef på Kynningsrud Nordic Crane. Det finns med andra ord ingen anledning att inte välja ”Det gröna alternativet” – Biogas.    

29
okt

Stabburflytting på Lena

Det er ikke få ganger i løpet av et år vi hjelper til med flyttingen av bygninger. Felles for alle er at det alltid krever nøysom planlegging fra start til mål. Ingen jobber er like og det er uhyre mange variabler en skal ta i betraktning før sluttspurten med selve løftet settes i gang. -I forkant av akkurat dette flyttet

Läs mer

28
okt

Projektexperten Kynningsrud Nordic Crane

Vår personal gör verkligen en jätteinsats och arbetsledarna Mats Frölin och Kenth Möller organiserar arbetet med alla fordon och all personal och ser till att det hela flyter på som det ska. Lotta Lundquist sköter allt pappersarbete och vår säkerhetschef Paul Dolonen ser till att allt arbete utförs enligt konstens alla säkerhetsregler. Och utöver de fyra har vi inte mindre än 80

Läs mer