Eiendom @sv

4
jun

Håper på utbygging av Svinesundparken

– Mange trekker i samme retning nå, og det er stor positivitet rundt prosjektet som kan gi en del arbeidsplasser, sier Per Puck, som er leder for Fredriksten Utvikling. Han har jobbet i mange år for å få til en virksomhet på tomta. Nå må lokale politikere og næringsdrivende dra i samme retning for å ro i land en avtale.

Läs mer

4
mar

Helsefremmende lederskap grunnleggende for god HMS

HMS-lederne i Kynningsrudgruppen hadde invitert både ledere, verneombud og samarbeidspartnere for å behandle det viktige temaet denne dagen.  I Kynningsrud sier vi «Først HMS», og det årlige HMS-seminaret er en viktig del av arbeidet for å fremme helse, miljø og sikkerhet. Hvordan gjennomføre synlig og tydelig sikkerhetslederskap? Dag Andresen, konserndirektør i Veidekke Entreprenør poengterte at alle må «Vri om bryter’n»,

Läs mer

3
mar

Flyttet inn på Halden Brygge

Det 5 500 kvadratmeter store forretningsbygget med beliggenhet ved gjestehavna på sydsiden av Halden står nå klart, og både Kynningsrud-selskapene selv og leietakerne har flyttet inn. Vi ønsker velkommen til våre nye lokaler i Storgata 2A.

3
feb

Halden Brygge er åpnet!

– Det er med glede vi endelig kan erklære Halden Brygge for åpnet, sier Pål Kynningsrud som er  daglig leder i Kynningsrud Eiendom. – Vi har fått mange gode og interessante bedrifter som leietakere i bygget, og gleder oss til vi selv flytter til bygget i løpet av måneden, forteller han. Lørdag 1. februar åpnet frisør Headpoint og i dag,

Läs mer

16
dec

Personalmagasinet KynningsrudNytt er her

  Klikk her KynningsrudNytt nr. 2/2013 for å lese magasinet online.   Tidligere utgaver finner du ved å klikke her.

4
dec

HMS-prisen 2013 til Ronald Johnsen

Siden år 2000 har Kynningsrudgruppen delt ut HMS pris. Formålet er å sette fokus på positive, iderike mennesker, og gis til medarbeider/enhet som har vist et spesielt positivt engasjement for arbeidsmiljøet basert på vårt verdigrunnlag: Ærlighet – Lojalitet – Entusiasme. En svært tilfreds Ronald Johnsen i Kynningsrud Fundamentering mottok prisen for 2013 på julebordet 29. november til stor applaus fra

Läs mer

17
sep

Vellykket familiedag/åpen dag

Det var mange aktiviteter og bevertning for store og små, og nærmere 300 personer dukket opp. Spesielt var det populært med krankjøring for de små og presisjonskjøring for de store i tillegg til hoppeborg, skyting og strikkhopp.

6
jun

Kynningsruds hjørnestener 2013

I Kynningsruds lokaler i Halden var over 100 personer invitert til å feire mottakerne av Hjørnestenprisen, en pris som henger høyt og som fram til nå bare har vært delt ut til seks personer. Pål Sanne og Ivar Kynningsrud leder henholdsvis Prefab og Fundamentering, divisjoner som har hatt stor og positiv utvikling. Det er første gangen prisen deles ut til

Läs mer

28
maj

Månedens Grønnlapp

For å sette enda mer fokus på levering av Grønnlapper har flere av selskapene i KYG fra i vinter opprettet «Månedens Grønnlapp». Hver måned informerer man om en av foregående måneds hendelser som er rapportert inn. Denne blir distribuert til alle medarbeiderne og gjennomgått på arbeidsplasser. Grønnlappen er kanskje det viktigste virkemidlet organisasjonen har for å fange opp hva som

Läs mer

15
feb

Risikovurdering og krisehåndtering

Seminaret samlet 60 deltakere, inkludert gjester og forretningsforbindelser. Første del var viet erfaringsoverføring mellom selskapene i KYG, når det gjelder arbeidsmetoder innen temaet risikovurdering. Systematisk, planmessig og dokumenterbar gjennomføring er sentrale stikkord. Psykolog Krister Halck var invitert som hovedforedragsholder om temaet krisehåndtering – et tema som mange har følt behov for å ha mer kunnskap om. Forståelse av menneskelige reaksjoner

Läs mer