Kynningsrud @sv

17
nov

Kynningsrud Prefab har fått stor jobb på Nøkkeland Skole i Moss

Vi har fått i oppdrag fra AF Bygg Øst ( Brødr.Holstad) å bygge nye Nøkkeland Skole og Idrettshall på Kambo i Moss for Moss Kommune. Bygget er en blanding av plasstøpt betong, prefab betong og bærende stålkonstruksjoner . Totalt 3.840 tonn fordelt på 6.570 m² hulldekker, 385 tonn betongsøyler og -bjelker, 1.146m² vegg og massivdekker, 220 tonn stålbjelker og søyler

Läs mer

9
nov

Kynningsrud Kran løser mange løfteoppdrag med fleksible lastebilkranløsninger

En av de nyeste kranbilene til Kynningsrud Kran er denne110 tonnmeteren. Sjåfør på bilen er Frode Høitomt. I Kynningsrud Kran har vi mange mobilkraner og lastebiler. En av de nyeste bilene er en Volvo 110 tonnmeter kombi bil fra 2008. Det vil si at den brukes som en kranbil, både med og uten henger, samt at den kan bygges om

Läs mer

2
nov

Kynningsrud Prefab AB är numera den första CE-märkta prefabfabriken i Sverige

Kynningsrud Prefab har stort ansvar som producent och leverantör av stommar av betong. För att bedriva den verksamhet som Kynningsrud Prefab gör med att tillverka och leverera stommar av betong krävs på många håll att man som organisation är ansluten till Betong-, Ballast- och Cementföreningen, BBC. Med detta följer ett stort ansvar att vi som producent håller oss uppdaterade om

Läs mer

26
okt

Kynningsrud Kran har fått sikkerhetshåndboken

Verneombud Morten Kittilsen (t.h.) og lærling i kran- og løftefaget, Eivind Wilberg, har tro på at håndboka vil bli et godt HMS virkemiddel. Kynningsrud Kran AS, som er en del av Nordic Crane Group, arbeider målbevisst for stadig å bli bedre innen HMS etter rettesnoren “Først HMS – deretter drift og økonomi”. I disse dager mottar alle medarbeiderne i Kynningsrud

Läs mer

19
okt

Kynningsrud Fundamentering og Kynningsrud Prefab bygger ny kai

Kaiprosjektet bygges for Parker Scanrope i Tønsberg, som produserer kabel- og moringsløsninger for offshore industrien Det nye kaiområdet på ca. 1.800 m2 skal brukes som lagerområde for industribedriften. Kaikonstruksjonen består av rammede stålpeler fra 25 – 50 m, som det blir montert prefabrikkerte betongbjelker og hulldekker på. Prosjektet betyr en omsetning for oss på ca. 8 millioner kroner. Kynningsrud Fundamentering

Läs mer

13
okt

Kynningsrud Krans engagemang på Borealis går mot sitt slut

Kent Nilsson, en av Kynningsrud Kran AB:s kranförare som arbetat på stoppet Borealis industrier i Stenungsund omfattar en kracker och tre polyetenfabriker. Under vecka 42 påbörjas uppstarten av Borealis krackeranläggning igen efter ett cirka sex veckor långt undershållsstopp. Kynningsrud Kran har arbetat under hela stoppet. Borealis är den enda polyetentillverkaren (PE) i Sverige och anläggningarna finns i Stenungsund, 50 km

Läs mer

5
okt

Kynningsrud Prefab bygger båthotell i Fredrikstad

Kynningsrud Prefab AS har startet montering av betongelementer og stålkonstruksjoner for bygging av båthotell og næringslokaler på Gressvik i Fredrikstad. Hankø Båthotell, som prosjektet heter, bygges komplett med betongelementer. Oppå båthotellet skal det bygges nærings- og kontorlokaler i stålkonstruksjoner og hulldekker. Det er Hankø Båthotell AS som har bestilt prosjektet, som har en verdi på til sammen 6,3 millioner kroner.

28
sep

Kynningsrud Kran med på hedring av steinhoggerne

I april i år ble kranformidler Ivar Pedersen i Fredrikstad kontaktet angående løft av et steinhoggermonument. De mer enn 2000 steinhoggerne, som hadde sitt virke i de mange steinbruddene i distriktet, skulle hedres for sin innsats av Historielagene i Østfold. I april i år ble kranformidler Ivar Pedersen i Fredrikstad kontaktet angående løft av et steinhoggermonument. De mer enn 2000

Läs mer

22
sep

Ledarutveckling på Kynningsrud Prefab AB

Kursdeltagare Håkan Andersson med kursmaterialet. Trots att lågkonjunkturen ännu inte har släppt taget fullt ut, så satsar Kynningsrud Prefab AB ännu mer på sin viktigaste resurs, nämligen personalen. För att möta framtiden på bästa sätt rustar Kynningsrud Prefab AB genom att utveckla sina ledare, som på sikt kommer att få en större roll med mer ansvar. Just nu pågår därför

Läs mer

14
sep

Kynningsrud Prefab – ett steg mot en dammfriare miljö!

Äntligen! Säger Joakim Lundvall, skyddsombud, då han inspekterar det nya golvet. Under sommaren har vi gjutit ett nytt golv på 1.600 m² i fabriken. Detta bidrar till en trevligare, men framförallt en dammfriare miljö då detta golv är lättare att städa. Vid arbete med betong bildas en hel del damm som innehåller bl.a. kvarts. Detta innebär att det krävs god

Läs mer