Kynningsrud @sv

3
feb

Flytting av Drengestua på Lille Tøyen

I forbindelse med byggingen av en ny demenslandsby i på Lille Tøyen i Oslo, ble vi hentet inn for å gjøre en krevende jobb med flyttingen av verneverdige Drengestua. Selve demenslandsbyen blir et helt «nytt» område hvor man i tillegg til å bygge et vanlig sykehjem skal ha butikk, frisør, restaurant og bar. Med andre ord, dette skal bli et

Läs mer

28
jan

Prefab välkomnar ny projektledare

Kynningsrud Prefab säger ”varmt välkommen” till nye projektledaren Anders Henriksson och ser fram emot förstärkningen av projektteamet. Byggnadsingenjör med bred kompetens Det är en 47-åring från Örby i Marks kommun som gör entré på Kynningsrud Prefab under våren. Han är byggnadsingenjör i botten och han byggde inledningsvis på sin kompetens med anställningar i företag som Mjöbäcksvillan och Skanska. – Efter

Läs mer

21
jan

HMS-priset Prefab 2019 till Daniel Philipps

I dag arbetar Daniel i utvecklingsavdelningen, där han bidrar starkt till att vi ständigt arbetar mer standardiserat, strukturerat och effektivt. Kvaliteten på Daniels arbete är hög, och resultatet av hans ansträngningar är att vi andra får en bättre dag på jobbet i Kynningsrud Prefab. Daniel är en mycket engagerad anställd och en utmärkt ambassadör för våra kärnvärden: Ärlighet – Lojalitet

Läs mer

7
jan

Spontningsarbete på trång mark mitt i Trondheim

Arkeologisk utgraving måtte derfor til, noe som forsinket prosjektet noe. I løpet av februar skal Kynningsrud Fundamentering starte opp spuntjobben som skal sikre byggegropen. Det blir spennende å se alt hva som dukker opp under utgravingene som må fullføres før fundamenteringsjobben kan ta til. I løpet av februar skal Kynningsrud Fundamentering være i gang med spuntjobben, hvis alt går etter

Läs mer

2
jan

Bygg bygger 6000 kvm lager i Uppsala

Anläggningen som Kynningsrud Bygg skal uppföra i Uppsala är på totalt 6000 kvm fördelade på fyra plan. Projektet är en totalentreprenad på ca. 35 miljoner kronor. Projektstart är i januari 2020 med färdigställande i oktober 2020. – Det känns väldigt bra att få förtroendet att projektera och bygga ytterligare en anläggning åt 24 Storage, efter att vi under 2019 uppfört

Läs mer

20
dec

Årets julklapp ges till NSP Aid

Gåvan med ett värde av 500 000 kronor ges i ett splitteam mellan anställda i Kynningsrud-gruppen och företagen. Chef för NSP Aid, Gunnar Hamnøy berätter om projekten som stödorganisationen har genomfört och håller på att förverkliga. “Vårt första projekt var Faraja Childrens Home i Kenya. Från att vara ett litet barnhem för 10 flickor och 10 pojkar är detta nu

Läs mer

17
dec

HeidelbergCement förvärvar Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefab tillverkar och monterar betongelement för olika typer av byggnader. Företaget är en etablerad aktör på marknaden för betongelement i västra Sverige, södra Norge och Oslo med produktionsanläggning i Uddevalla och Fredrikstad. Verksamheten har 350 medarbetare och omsätter årligen omkring 700 miljoner NOK. Försäljningen av Kynningsrud Prefab sker som följd av ett generationsskifte inom Kynningsrudkoncernen. – Vi planerar att

Läs mer

16
dec

KynningsrudNytt vinterutgåva 2019-2020

Klicka här för att läsa magasinet online. Bra läsning!  

13
dec

Samarbete för säkerhet inom byggnad och konstruktion

SfS BA er et resultat av Charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring som ble stiftet i 2014. Alle store entreprenører og hele verdikjeden i bygg og anlegg har vært med i dette charteret – offentlige og private virksomheter. Det grunnleggende for arbeidet her har vært tanken om at «sikkerhet er en samarbeidsarena – ikke en konkurransearena». Konkrete problemstillinger SfS

Läs mer

12
dec

Leverar stommen till storskola i partnering

Till hösten 2021 väntas cirka 900 elever börja på den nya högstadieskolan i Arvika kommun. Det är en av kommunens största satsningar hittills och byggnaden kommer att bestå av fem separata huskroppar som är designade för att skapa en så trygg skolmiljö som möjligt. Projektet påbörjades våren 2019 och har nu under hösten övergått i en genomförandefas. Redan i det

Läs mer