GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA!

Examensarbete genomförd på Kynningsrud Prefab

Post-Prefab-Examensarbete genomförd på Kynningsrud Prefab

Examensarbetet som började planeras först redan i oktober 2017 har därefter fortlöpt sedan januari i år och handlar om ”Förankring från håldäcksbjälklag till stabiliserande enheter”.

Tre olika typer förankring

Från början hade man tänkt att titta på tre olika typer av förankringar men valde till slut att begränsade arbetet till en typ av koppling och fokusera vi på hur brottet ser ut och om den kapacitet företaget använder idag är tillräcklig.

Resultat

– Det som vi kommit framtill var att den analytiska beräkningsmodellen som vi använt oss av gav en kapacitet på 10 kN mer än vad kopplingen används för idag, vilket är jättebra. Och det som provtrycktes gav ett resultat som var 4 gånger högre än det som företaget använder, berättar Alexandra Eriksen och Emma Hedin.

– Den största utmaningen har varit att ingen har gjort något liknande arbetet tidigare och att man tillsammans med företaget har diskuterat fram vad som är rimligt att göra utifrån våra egna kunskaper och företagets expertis, fortsätter dom.

– Vi har fått göra så många olika delar. Först planera hur testet skall gå till, ta fram den analytiska modellen och sen kunna koppla det till testet som genomfördes. Vi visste inte från början hur eller ens om det skulle kunna gå. Nu gick det ju väldigt bra, avslutar Alexandra och Emma.

Arbetet har pågått sedan januari, men planeringen och diskussionerna påbörjades i oktober. Av dom tester vi genomfört så tycker vi att vi förstått hur kopplingen beter sig men det är samtidigt svårt att förutspå hur kopplingen beter sig i en stor struktur. Man borde kanske kolla igenom en FEM-analys för att jämföra beteendet. I den bästa av världar skulle man vilja se hur resultatet ter sig i ett riktigt bjälklag på ett riktigt hus.

Per-Arne Andersson säger att om vi skulle fortsätta detta påbörjade arbetet på något sätt så skulle det som sagt bli att jämföra med en FEM-modell och huruvida den korta biten som testats motsvarar ett riktigt bjälklag. Alltså två modeller där den korta biten motsvarar ett riktigt bjälklag, där vi redan nu vet svaret, och en modell med långa håldäck, och ser om dom resultaten är likvärdiga. Tjejerna är överens om detta.

Lärorikt arbete på Kynningsrud Prefab

Det bästa med jobbet är att vi lärt oss så mycket under tiden arbetet fortlöpt och vi har fått jättemycket stöttning och hjälp både från Per-Arne men också personalen ute i fabriken. Speciellt vill vi tacka bröderna Christian Larsson och Christoffer Hjortskog på håldäcksavdelningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.