GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA!

Grundläggning för kulvert på ny dubbelspårig järnväg

I 2024, när projektet er klart, kommer dubbelspår att tillhandahållas hela vägen från Oslo till Tønsberg.

Grundarbeten utförs för kulvert

Kynningsrud Grundläggning har fått i uppdrag att utföra stödväggar för majoriteten av en kulvert (betongtunnel) längs det nya dubbelspåret.

Den långa bygggropen som måste grävas ut för att etablera kulverten blir 21 meter på sitt djupaste och därför ställs höga krav på stödväggarna. Redan i december 2019 genomförde Kynningsrud Grundläggning testspontning i samband med projektet (se bild).

Fakta om grundprojektet

Kynningsrud Grundläggning har beställts av Veidekke, som kommer att leverera både bergtunnel, lösmassatunnel och kulvert för utvecklingen av dubbelspåret.

Värdet på kontraktet är cirka 90 miljoner norska kronor för Kynningsrud Grundläggning. Arbetet med kulverten börjar direkt efter påsk.

Den röda linjen i bilden markerar nya dubbelspåret.

Bane NOR har mer om projektet som helhet

Se några av de projekt som Kynningsrud Foundation har slutfört de senaste åren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.