GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA!

HMS-dag: kommunikation och medarbetarskap

Koncernchef Pål Kynningsrud inledde dagen med att poängtera varför det är viktigt att ha en HMS-dag. Han underströk att målet om ”ett skadefritt Kynningsrud” 2019 är ett realistiskt mål som vi alla ska jobba för att uppnå.

Vi gör lite mer

Uppbyggnad av en god företagskultur är tidskrävande och inte helt enkelt. Det måste arbetas målinriktat med ett långsiktigt perspektiv. Seminariet tog upp tråden från i fjol då vi arbetade med temat ”I Kynningrud hälsar vi och gör lite mer”. Det senaste året har flera filmer spelats in med utgångspunkt i vår arbetsvardag och visades på seminariet. Filmerna visar konkreta exempel på god och dålig kommunikation. Filmerna visades för samtliga deltagare först och sedan fick de arbeta i grupper för att hitta hur de med hjälp av filmerna som verktyg kan jobba med att göra det lilla extra på vår avdelning/arbetslag. Målet är att seminariedeltagarna skall använda filmerna så att alla 700 anställda i Kynningsrudkoncernen deltar aktivt av utvecklingen av vårt medarbetarskap. Du hittar filmerna on du skriver in ”Kynningsrud” i sökfältet på Youtube.

Är noll kritiska händelser möjligt?

Det är fyra gånger större sannolikhet att få en arbetsskada i bygg- och anläggningsbranschen än i andra branscher. Med detta som bakgrund hade Kynningsrud anlitat Teddy Broadhurst, som har lång och solid säkerhetserfarenhet från HMS i offshorebranschen, för att utmana oss i vårt HMS-arbete.

Deltagarna blev verkligen utmanade av Teddy. Hans främsta budskap var vikten av att arbeta med anställdas beteende, få alla att översätta attityd till handling, eller ”godkultur” som vi kallar det inom Kynningsrudgruppen. Vi måste ta ansvar och tydliggöra, det vill säga att gå från att vara åskådare till att vara deltagare. Kommunikation genom korta personliga samtal om säkerhet (en och en) kan avslöja och eliminera ”tysta avvik”, dvs. riskfaktorer som registreras av den enskilde, men inte rapporteras och därmed inte elimineras. Deltagarna genomförde grupparbeten på båda temana och lämnade in många bra förbättringsförslag, som skall utvärderas och realiseras.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.