HMS OCH KMA

Sikkerheten Først
Sikkerheten Først 2021

Vår målsätting

HMS har högsta prioritet på Kynningsrud. Oavsett om du möter oss på ett bygge eller på ett kontor, jobbar vi alltid efter principen “Säkerheten först!”.

Vi ska vara ledande inom Hälsa – Miljö – Säkerhet (HMS) inom våra verksamhetsområden, och genomföra varje uppdrag med högsta tänkbara säkerhet och kvalitet. Målet är ett skadefritt Kynningsrud med nöjda kunder och nöjda anställda.

Personalen är vår viktigaste resurs

Varje enskild medarbetare på Kynningsrud ska känna sig betydelsefull och trivas med sina arbetsuppgifter, som utförs i en inkluderande arbetsmiljö. Ett väl synligt och tydligt ledarskap med avseende på HMS, i kombination med motiverade medarbetare, är en förutsättning för att man ska kunna skapa en säker och trevlig arbetsplats.

KMA

Kynningsruds kunder ska få sina behov tillgodosedda och sina förväntningar infriade. Kompetensutveckling och en stark fokusering på kontinuerligt förbättringsarbete är vägledande för oss i vårt kvalitetsarbete. Som kund ska du veta vad du får – varje gång!

SÄKERHETEN FÖRST!

Kontaktpersoner inom säkerhet

Sikkerhetssjef Erik Everbrink

Erik Everbrink

Säkerhetschef Nordic Crane AB

Tel: +46 706 06 06 66

Sikkerhetssjef Heine Lien

Heine Lien

Säkerhetschef Nordic Crane AS

Tel: +47 418 08 030

Henrik Ekman

Henrik Ekman

VD Kynningsrud Bygg AB

Tel: +46 701 851 506

Senaste nytt

Leave A Comment