GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA!

Kynningsrud Prefab vann priset Årets Betongelementfabrik 2017

Det var tre stolta och nöjda representanter från Kynningsrud Prefab som fick motta priset Årets Betongelementfabrik, som BEF delar ut varje år. VD för Division Prefab Pål A. Sanne, projektchef Asle Ruud och konstruktionschef Ståle Sohlberg deltog och tog emot priset.

– Detta är en otroligt glad överraskning! Det är roligt att se att branschen noga följer med i vad som sker och att satsningen mot den yttre miljön som vi hittills har genomfört, och fortsätter att hålla fokus på, värdesätts, säger Pål A. Sanne.

– Vi har precis fått ett bevis på att vi arbetar seriöst med att skydda vår yttre miljö, nämligen ISO 14001-certifikatet, säger han.

– Det arbetas bra och förutseende i Kynningsrud Prefab. Jag är särskilt nöjd över att Kynningsrud Prefab, trots stark tillväxt, har lyckats hålla fokus på kvalitet, kundnöjdhet och miljöfördelar, meddelar koncernchef Pål Kynningsrud.

 

Årets betongelementfabrikk
Årets betongelementfabrik 2017. F.v. projektchef Asle Ruud, VD för Division Prefab Pål A. Sanne och konstruktionschef Ståle Sohlberg mottog priset den 25 januari.

Hedersbevis

Hedersbeviset Årets Betongelementfabrik har delats ut till en av BEFs anslutna fabriker sedan 1994. I år delades det ut för tjugofemte gången. Juryn lägger vikt på följande kriterier i sin bedömning;

• Hälsa, Miljö och säkerhetsarbete
• Innovation och kunskapsökning
• Motiverar och rekryterar
• Förändringsförmåga och kreativitet
• Främjar branschen och industribyggande
• Ansvarsfullt företagande

ÅRETS BETONGELEMENTFABRIK 2017

För året 2017 önskar juryn att framhäva ett företag som har gjort en särskild insats på miljöområdet. Miljö är kanske det viktigaste framgångskriteriet för företagen som ska konkurrera om uppdragen i framtiden. Juryn ville hitta ett företag som ser framåt och vidtar åtgärder som gör företaget mer robust för att möta marknadens förväntningar på en miljömedveten betongelementproducent.

Årets betongelementfabrik har vuxit mycket de senaste tio åren, och trots den starka tillväxten har det varit möjligt att fokusera på kvalitet, kundnöjdhet och miljöfördelar. Produkterna som levereras från fabriken har bidragit till att bygga ett starkt varumärke för flera verksamhetsområden. Miljösatsningen har resulterat i att man har ett effektivt system för återvinning och återanvändning av avfall, slam och spillvatten.

Fabriken har infört nya ledningssystem som bidrar till ett aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete, man har investerat i produktionsutrustning som bidrar till att förbättra miljöprofilen. Fabriken har etablerat ett hospiteringssystem som gör det möjligt för den enskilda medarbetaren att få en mer övergripande förståelse för produktionen, vilket också bidrar till en bättre miljö och låg sjukfrånvaro.

Företaget är i kontinuerlig utveckling, bland annat genom att erbjuda nya produkter som slipade fasader, väggar med grafisk design och andra fasadutseenden. Företaget har ett tätt samarbete med lokalt näringsliv och högskolorna. Studenter får intressanta projektuppgifter och deltar i studiebesök i fabriken där de lär sig om industriellt byggande. Juryn vill särskilt framhäva det arbete som företaget har gjort för att dokumentera betongelementsbyggnader i ett livstidsperspektiv.

Företaget deltar i ett stort bostadsprojekt där man använder genomtänkta smarta miljöåtgärder för att reducera växthusgasutsläppen i ett livstidsperspektiv. Syftet med projektet är att skapa den mest miljövänliga bostadsbyggnaden, där betongelement valts ut i konkurrens med alla övriga huvudmaterial. Detta har enligt juryns uppfattning stor betydelse för betongelementbranschen i Norge och Sverige. Företaget bidrar till att hela branschen får ett bättre miljöomdöme genom att vara en del av VIVA projektet.

Mer om priset och prisutdelningen kan du läsa här (bygg.no)

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.