GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA!

Leverar stommen till storskola i partnering

Levererar stommarna i partneringprojekt om stort skolprojekt

Till hösten 2021 väntas cirka 900 elever börja på den nya högstadieskolan i Arvika kommun. Det är en av kommunens största satsningar hittills och byggnaden kommer att bestå av fem separata huskroppar som är designade för att skapa en så trygg skolmiljö som möjligt. Projektet påbörjades våren 2019 och har nu under hösten övergått i en genomförandefas. Redan i det inledande skedet utförde den ansvarige entreprenadfirman, Serneke Bygg AB, en upphandling för att ingå ett partneringsamarbete med en erfaren stomentreprenör.

Kynningsrud – ett naturligt val

Blickarna föll direkt mot Kynningsrud Prefab i Uddevalla, som Serneke tidigare arbetat med i ett skolprojekt i Trollhättan. Enligt Fredrik Rydberg var det ett naturligt och självklart val.
– Vi kände en trygghet i att anlita Kynningsrud. Framför allt eftersom vi har god erfarenhet sedan tidigare där de har bevisat sin gedigna kompetens. Dessutom kunde de i ett tidigt skede visa på smarta, kostnadseffektiva lösningar vilket är viktigt för oss. Stommen är otroligt relevant i ett sådant här projekt, så det känns tryggt med Kynningsrud som partner, säger Fredrik Rydberg.

En pålitlig samarbetspartner

Under 2019 har Kynningsrud Prefab vunnit ett flertal stora projekt. Bland annat har de påbörjat sin strategiska partnering med upp till fyra nya skolor i västra Göteborg och utbyggnaden av Skaraborgs Sjukhus Skövde, som är deras största order hittills. Huvuddelen av Kynningsrud Prefabs projekt genomförs i partnering, där de som stomentreprenörer är med tidigt i projektet och arbetar med successiva kalkyler där man hela tiden försöker att skapa så mycket kundvärde som möjligt. Detta skiljer sig från traditionell upphandling där kostnaden för projektet fastställs innan arbetet har påbörjats. Enligt Carl-Johan Appelberg, marknadschef på Kynningsrud Prefab, är det stora antalet projekt som genomförs i partnering ett positivt tecken.
– Det tyder på att beställare ser oss som en trygg och pålitlig samarbetspartner, vilket är glädjande. Det känns också väldigt roligt att Serneke återigen involverar oss i ett av sina skolprojekt. Värmland är en av våra prioriterade hemmamarknader, så projektet med den nya skolan i Arvika är viktigt för oss, säger Carl-Johan Appelberg.

Montaget pågår just nu

I början av december påbörjade Kynningsrud Prefab montaget av stommarna till den första huskroppen, som väntas stå färdig till årsskiftet. I juni 2020 förväntas alla stommar vara levererade.
– Det är en intensiv period för oss nu, där mycket ska klaffa på kort tid. Tack vare god delaktighet från aktörer som Kynningsrud är vi på banan, vilket känns väldigt positivt, avslutar Fredrik Rydberg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.