GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA!

Lyckad kunddag i Uddevalla

– Jag upplever att prefabricerad betong får en ökad användning på marknaden. Med dagens innovativa metoder kan betong rekommenderas både när det gäller arkitektoniska uttryck, långsiktig fastighetsekonomi, men också ur ett miljöperspektiv, säger Carl-Johan Appelberg, marknadschef på Kynningsrud Prefab AB.

Rundvandring i fabriken

Under dagen fick besökarna en god inblick i Kynningsrud Prefabs breda leveransspectra. Dessutom medverkade Lotta Brettmark från Graphic Concrete. Förutom en ordentligt rundvandring i fabriken genomfördes även avformning av gjutna grafiska ytor för att förevisa metodiken med grafisk betong.

Lyckad kunddag

– Jag hoppas och tror att våra besökare alltid lämnar oss lite klokare. Dels med en förbättrad kunskap om vad som är möjligt att tillverka, dels hur man skall tänka för att uppnå den största effekten av sin investering på längre sikt. Men framförallt kanske ur ett hållbarhetsperspektiv. Att Kynningsrud Prefab är en aktör som minimerar sin påverkan på omgivningen genom att ha slutna system för processvatten, återvinning av överbliven färsk betong samt genom att vi även krossar den härdade spillbetongen och återför den som ny ballast. Alla dessa åtgärder görs enbart för att vi är måna om vår omgivning. Det känns skönt att vara verksam i ett företag som verkligen bryr sig om hållbarhet, säger Carl-Johan.

En riktigt lyckad dag med information, fabriksvisning och flertalet intressanta diskussioner.

Stort tack till alla er som hade möjlighet att komma!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.