GLÄDJEN ÄR ATT VARA TILL NYTTA!

Lyfter för Nordic Paper i Bäckhammar

Nordic Papers revisionsstopp vid anläggningen i Bäckhammar startade fredag v. 37 och beräknas pågå till och med måndag v. 39. Vid stoppet utförs underhållsarbete och kontroller för att säkra driften. Under revisionsstoppet genomförs även flera stora och mindre lyft av Kynningsrud Nordic Crane.

Jag träffade Mikael Jönsson, verkstadschef på mekaniskt underhåll, tillsammans med entreprenörerna. Det hade just genomfört förberedelserna för arbetet med att kontrollera en svetsskarv i matarvattentanken.

Arbetet med avspärrningar för kranbil, mätningar av gas och syre, lyft av byggställningar, riskanalys och räddningsplan med mera är något som planerats sedan i somras efter det förra stoppet. När vi träffas så har själva lyftet och uppgiften genomförts under en och halv timme, allt har gått bra och lyftet klassas som ett mindre lyft. Ett större lyft kan ta upp emot en arbetsdag.

Smidigt samarbete

– Det här stoppet har gått otroligt smidigt hittills. Att vi lyckats fortbilda personal inom kritiska moment det gångna året är en faktor. Att vi är små och har en familjär stämning är ytterligare en. Ser vi till förra året var många nya i sina roller men i år märks det att relationerna har fördjupats. Vi vill alla åt samma håll och det är ett fantastiskt lagspel. Om någon ligger efter är vi snabba och hjälps åt. Det skapar trygghet, säger Mikael Jönsson.

Mikael Jönsson är den som arbetsleder och samordnar alla lyft. Johan Henriksson från Kynningsrud Nordic Crane beräknar och bedömer vilken maskin som kan säkra lyftet. Jan Wadelius på Libergs Sweden AB som har arbetat med ställningsbyggande i över fyrtio år, är den som bygger ställningen i det relativt lilla utrymmet. Och Nikolai Patora från Svensk Höjdsäkerhet AB har en nyckelroll i arbetet med riskanalyser men är även den som genomför det praktiska räddningsarbetet om en krissituation skulle uppstå.

– Kommunikationen i samordningen är A och O. Även utvärderingen av tidigare stopp där fel och brister rättas till och förbättringspunkter genomförs är otroligt viktigt. I år har vi haft mycket fokus på säkerhet. Vi är många som ska samsas om ytorna och en sådan sak som att vi infört tydlig skyltning på avspärrningarna med kontaktperson och tidpunkt för arbete. Det underlättar verkligen samordningen och samförståndet, säger Mikael Jönsson.
Jan Wadelius fyller i:
– Ett annat exempel är att punktbelysning byts ut mot LED-slangar som ger ett bättre ljus vid arbetet i olika utrymmen. Bra för både arbetsmiljön men även klimatet.

Säker arbetsmiljö

Johan Henriksson understryker att en bra dialog mellan alla som arbetar skapar en delaktighet och en relation. Nikolai Petora håller med:
– Varje stopp är ett levande formulär som aldrig stagnerar.
När den normala arbetsstyrkan utökas med långt fler än 500 personer som ska genomföra sina jobb under tidspress är det mycket som ska klaffa. Samtidigt ska det som genomförs ske i en säker arbetsmiljö. Inom Nordic Paper fokuserar vi ytterligare på vikten av en god arbetsmiljö sedan ”Vårmötet för chefer och ledare”. En del i detta är budskapet ”Jag bryr mig” men hur ser det ut för dem vi anlitar?

Hel hem hela livet

– Hel hem hela livet, svarar arbetsledare Johan Henriksson direkt.
Jan Wadelius är noga med att påpeka vikten av förhandsinformation och delaktighet.
– Här på Bäckhammar är vi välinformerade och får hela bilden av det arbetet vi ska göra. Vi bygger inte bara en ställning utan vi får hela sammanhanget och det ger jobbet en helt annan mening. Säkerhet för alla, alla ska hem, säger Jan Wadelius.
Nikolai Patora sammanfattar det hela:
– Samverkan är otroligt viktigt för en säker arbetsplats.

Ännu är det dagar och timmar kvar av stoppet med flera riskfyllda moment att genomföra. Det är ändå påtagligt att de jag möter med min penna, papper och kamera har en lättsam jargong sinsemellan och att varma skratt förmodligen kan vara en viktig faktor som inte ska försummas.

 

På huvudbilden: Michael Nilsson, kranförare Kynningsrud Nordic Crane, Johan Henriksson, arbetsledare Kynningsrud Nordic Crane, Jan Wadelius, byggställningsansvarig Libergs Sweden AB, Nikolai Patora, Safety Officer Svensk Höjdsäkerhet AB och Mikael Jönsson, chef mekaniskt underhåll Bäckhammars bruk.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar och nyheter direkt i din inkorg.