Kynningsruds Miljöpolicy

Kynningsrud ska bidra till en miljövänlig och hållbar samhällsutveckling.

Vi kommer att uppnå detta genom att identifiera våra miljöaspekter, vidta förebyggande åtgärder, säkerställa efterlevnad och ständiga förbättringar samt ställa krav på valet av leverantörer av produkter och tjänster.

Kynningsrud arbetar för en hög nivå av internt miljöengagemang. Arbetet med att minimera vår påverkan på den externa miljön berör alla i verksamheten, och vi måste följa gällande lagar, förordningar och krav.

Vår vision “Glädjen är att vara till nytta” och våra värderingar “Ärlighet, lojalitet och entusiasm” är riktlinjer för vårt miljöarbete.

Senaste nytt

Comments are closed.