Kynnngsrud-Om-oss-Historien-Bjarne-Harald-Pål
Tre generationer Kynningsrud - Bjarne, Harald och Pål

Kynningsruds historia börjar efter andra världskriget, år 1946. Byggmästare Bjarne Kynningsrud grundade företaget som genom åren skulle utvecklas till dagens Kynningsrud med verksamhetsområdena Kran, Fastighet, Bygg och Finans.

Vår historia

Efter kriget rådde byggiver i Norge, och förutom byggföretaget grundade Bjarne även ett företag inom maskinentreprenader. År 1967 köptes den första mobilkranen in. Bjarne avled emellertid hastighet 1970 och den äldste sonen Harald tog över det lokala företaget i Halden. Han valde att inrikta sig på mobilkranar, montage av betongelement och pålning/spontning. Detta medförde en satsning på ett större geografiskt område i det norska Østlandet. År 1977 etablerade Harald Bj. Kynningsrud AS, som i dag är Kynningsrud AS.

Startar fabrik i Sverige

Bj. Kynningsrud AS växte snabbt genom förvärv och organisk tillväxt, och företagets marknad utökades till att omfatta både Norge och Sverige. År 1997 etablerade Kynningsrud en egen fabrik för produktion av betongelement i Uddevalla. Med Fredrikstad och Uddevalla som utgångspunkt öppnade det sig stora möjligheter på en stor marknad. Detta var startskottet för Kynningsrud Prefab, som i dag är en komplett prefableverantör på den norska och svenska marknaden. Kynningsrud Prefab har under flera år varit inne i en stark investeringsfas och har ökat produktionskapaciteten varje år. Sedan 1 april 2020 ägs Kynningsrud Prefab av Nordic Precast Group.

Grundläggning växer

År 1994 köpte Kynningsrud upp Norfund. Detta var en viktig strategisk investering, och marknadsandelen ökade till ca 35 %. Utgångspunkten i Fredrikstad och Trondheim öppnade upp hela Norge som marknad för Grundläggning. År 2000 förvärvade Veidekke aktiemajoriteten i grundläggningsverksamheten, och i dag ägs Kynningsrud Fundamentering av Veidekke. Namn och logotyp behålls. Marknadsandelen bevaras, och profileringen och driften förblir i  Kynningsruds anda.

Fokusområde Fastighet

Kynningsrudgruppen har jobbat med fastigheter sedan 1980, och sedan 2001 har verksamhetsområdet Fastighet varit ett huvudområde tillsammans med Kran, Prefab och Grundläggning. Idag finns organisationen i Halden och Uddevalla. Företaget jobbar aktivt med utveckling och uthyrning av näringslokaler och tomtmark i Sverige och Norge.

Byggentreprenören

Bollen rullar vidare, och Kynningsrud utvecklas ständigt. År 2018 startade koncernen sin byggentreprenadverksamhet “Kynningsrud Bygg” i Uddevalla, Sverige. Byggmarknadsområdet är under utveckling och bygger byggnader både för eget bruk och för externa partners.

Kranarna blir “Kynningsrudsgröna”

Kranavdelningen har växt kontinuerligt sedan 1970-talet och den primära marknaden har varit Østlandsområdet i Norge samt Sverige. År 1998 lanserades den karakteristiska gröna färgen, som skulle visa sig bli mycket populär på marknaden. I dag är Nordic Crane en av Skandianaviens ledande totalleverantörer av lyft- och transporttjänster.

 

Kynningsruds verksamhetsområden:

Senaste nytt

Leave A Comment