Totalentreprenad för 24Storage i Uppsala

Totalentreprenader för 24Storage

Nybyggnation av lager, butik och personalytor för 24Storage. En byggnad i fyra våningar om totalt 6.200 kvm.

Kynningsrud Bygg hade totalåtagandet med samordning inklusive mark- och grundläggningsarbeten.

Utförande av parkeringar samt övriga gemensamma ytor ingick i åtagandet.

Se film från projektet i Uppsala

Mer om projektet här.

Vi utförde

Totalentreprenad
Byggnad i fyra våningar – 6200 kvm
Beställare är 24Storage AB
Utförandetid: 2020
Les mer om prosjektet